Russian Version
English Version

Բողոքարկման խորհուրդ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Համաձայն «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և «Աշխարհագրական նշումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պետական լիազոր մարմինն ունի բողոքարկման խորհուրդ, որը հաստատված կարգով լուծում է արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված բողոքների և դիմումների ներկայացման և քննարկման հետ կապված հարցերը և որի որոշումը համարվում է պետական լիազոր մարմնի վերջնական որոշում։ Բողոքարկման խորհուրդը գործում է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի N1501-Ն որոշմամբ հաստատած կանոնադրության հիման վրա։

Բողոքարկման խորհրդի կազմն է՝

Ավագ Ավանեսյան
 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ (Խորհրդի նախագահ)

Կորյուն Գևորգյան

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցության և զարգացման վարչության պետ (Խորհրդի անդամ)
 

Շաքե Մեժլումյան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման վարչության պետ (Խորհրդի անդամ)
 
Նելլի Մուրադյան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության իրավաբանական բաժնի պետ (Խորհրդի անդամ)
 
Քրիստինե Համբարյան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ (Խորհրդի անդամ)
 
Արա Աբգարյան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի պետ (Խորհրդի անդամ)
 
Սուսաննա Դավթյան

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի պետ (Խորհրդի անդամ)
 

Արմենուհի Շահինյան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի գլխավոր մասնագետ (Խորհրդի անդամ)
 
Արայիկ Բաբայան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի գլխավոր մասնագետ (Խորհրդի քարտուղար)