Russian Version
English Version

Վիճակագրական տվյալներ

Ապրանքային նշաններ

Ներկայացվել են հայտեր

 

 ազգային հայտատուների կողմից
օտարերկրյա հայտատուների կողմից
ըստ Մադրիդյան համաձայնագրի

Գրանցվել են

 ազգային հայտատուների անունով
օտարերկրյա հայտատուների անունով