Russian Version
English Version

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի քաղաքացիներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 08.01.2021 թվականից  ապրանքային նշանների, գյուտերի և օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների  հայտերը և դրանց կից փաստաթղթերը, ինչպես նաև փոփոխության, երկարաձգման, քաղվածքի, որոնման, առարկության և այլնի վերաբերյալ դիմումները կարող եք ուղարկել էլեկտրոնային համակարգի՝ my.aipa.am միջոցով կամ հետևյալ փոստային հասցեով՝ Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Մտավոր սեփականության գրասենյակ կամ հայտը գցել Կառավարական տուն 3-ի առաջին հարկում տեղադրված արկղի մեջ:

2021 թվականի հունվարի 8-ից armpat@aipa.am էլ. փոստի հասցեով ուղարկված վերը նշված դիմումներն ու փաստաթղթերը չեն ընդունվի: